OFFENTLIGA INOMHUSMILJÖER

Offentliga inomhusmiljöer, som konferensrum, lobbyer och kontor, är en viktig del i vår produktion. Vi kan anpassa vår planering efter kundens behov så att eventuella störningar minimeras.